Bảng Giá Học Phí Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà

BẢNG HỌC PHÍ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG CAO DÀNH CHO SINH VIÊN GIỎI VÀ GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP

Sau đây là bảng học phí theo tháng (đơn vị: Đồng) 

đăng ký học gia sư

 

TUẦN 3 BUỔI

(HỌC PHÍ CỦA 1 THÁNG)

LỚP  SINH VIÊN GIỎI  GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP
Tiểu Học 1.400.000 2.400.000
THCS 1.500.000 2.500.000
THPT 1.800.000 3.000.000
Ngoại Ngữ 2.100.000 3.300.000
Tin Học 2.100.000 3.300.000
Năng Khiếu 2.100.000  3.300.000

 

TUẦN 5 BUỔI

(HỌC PHÍ CỦA 1 THÁNG)

LỚP SINH VIÊN GIỎI GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP
Tiểu Học 2.000.000 3.900.000 
THCS 2.500.000  4.000.000 
THPT 3.000.000  5.000.000
Ngoại Ngữ 3.500.000 5.500.000
Tin Học 3.500.000

5.500.000

Năng Khiếu 3.500.000

5.500.000

Bảng Giá Học Phí Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà 4.76/5 (95.26%) 173 votes
Đăng ký tìm gia sư