Bảng Giá Học Phí Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà

Chúng tôi xin đưa ra bảng học phí gia sư để phụ huynh – học viên tham khảo

Sau đây là bảng học phí theo tháng (đơn vị: Đồng) một tuần học 3 buổi

đăng ký học gia sư

LỚP SINH VIÊN GIÁO VIÊN
Tiểu Học 1.200.000  2.100.000 
THCS 1.400.000  2.400.000 
THPT 1.800.000  2.700.000
Ngoại Ngữ 1.800.000 2.700.000
Tin Học 1.800.000

2.700.000

Năng Khiếu 1.800.000 2.700.000
Bảng Giá Học Phí Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà 4.28/5 (85.52%) 29 votes
Đăng ký tìm gia sư